top of page

ENESEARENDUS

MINU TUGEVUSED JA ARENDUSVAJADUSED

Õpetaja ja koolitajana pean enda tugevuseks kompetentsust õpetatavates valdkondades, pideva õppimise ja arengu soovi, järjekindlust, head õpetamise, selgitamise ja visualiseerimise oskust, selget eneseväljendust, empaatiat, olukorra tunnetamist, loovust ja paindlikkust.
Olen positiivne, loominguline, heatahtlik, innustav ja entusiastlik. Jagan tunnustust ja inspireerin.
Arenguvajadusena näen üldise professionaalsuse arendamist täiskasvanute koolitajana. Kindlasti vajavad kogu aeg arendamist ka mu erialased oskused fotograafina, kujundajana ja turundajana, mille kasvu näen suures osas kindlasti läbi praktilise tegevuse ja iseseisva õppimise.
Olen küll suure stressitaluvusega, kuid arendama pean ajaplaneerimise ja "ei-ütlemise oskust, et ennast läbipõlemisest säästa. 
Läbitud täienduskoolitused

15975236_1619167578099090_8958291792355425998_o (1).jpg

FÜÜSILINE JA VAIMNE TASAKAAL

Töö täiskasvanute koolitajana meeldib mulle väga ning tunnen alati, et see on töö,

mis mulle rohkem annab kui võtab ning laeb mind positiivse energiaga.

Füüsiline seisund on mul hea. Olen teotahteline ja aktiivne, panustan palju tervislikele eluviisidele nii toitumises kui ka liikumises looduses ja värskes õhus. Mulle meeldib aiandus, toetan ökoloogiliselt puhaste aiasaaduste kasvatamist ning viljelen oma aias permakultuuri

Vaimse ja emotsionaalse seisundi eest kannan hoolt, kui kohtun huvitavate inimestega, külastan kino, teatrit, kontserte, muuseume või näitusi. Heaks enesearengu ja silmaringi laiendajaks on raamatute lugemine (erialased ja enesearengu raamatud, ajaloolised, eri rahvaste kultuure tutvustavad ning maailmakirjanduse tippteosed).

Pakun endale piisavalt puhkust pingelisest tööst taastumiseks. Vabal ajal tegelen palju fotograafiaga, olen aktiivne Haapsalu Fotoklubi liige ning osalen sageli fotonäitustel. Kunstilise eneseväljendusega saan tegeleda fotolaagrites, kus mulle meeldib koostöös modellidega lavastada erinevaid fantaasiafotosid. Aeg-ajalt leian ma ka aega maalimiseks ning käsitöö tegemiseks - need kõik on tegevused, mille läbi saan ma oma loomingulisi ideid teostada.

Mulle meeldib reisida. Olen külastanud ligikaudu 20 välisriiki. Eriti meeldivad mulle reisid, kus saab suhelda kohalike inimestega ning läbi nende õppida tundma kohalikku kultuuri ja kombeid. Valdan kõne tasandil 4 võõrkeelt ning alati on väga huvitav praktiseerida neid keeli teistest rahvustest inimestega.  Samamoodi meeldib mulle reisida Eestis - nii kodusel Läänemaal kui kõikjal mujal. Armastan loodusmatku rabades, RMK matkaradadel või Eesti saartel. Võõrkeeli kasutan ka siis, kui majutan oma kodus külalisi välismaalt. Suhtlemine huvitavate inimestega on see, mis mulle alati palju energiat annab. 

Mulle on väga oluline minu pere - abikaasa ja kolm täiskasvanud tütart,

kes on mulle headeks partneriteks ja kaaslasteks ning minu 10 lapselast. Väärtustan häid suhteid oma vanematega, venna pere ning sõprade ja sugulastega. Samas vajan sageli iseolemise hetki, kus soovin olla üksi oma mõtetega. 

Kõige nende mulle oluliste asjadega tegeledes tunnen, et suudan saavutada ja säilitada vaimse tasakaalu.

241826780_4500169306672721_2897763770657333156_n.jpg

TÄISKASVANUHARIDUSE UUED SUUNAD

Enesearendamine ja elukestev õpe annab energiat, positiivset elutahet ja uusi ambitsioone. Viimastel aastatel harin ennast palju iseõppimise teel – näiteks raamatute kaudu. Laenutan sageli raamatuid või ostan neid isiklikuks tarbeks. Osalen sageli ka veebikoolitustel või soetan e-õppekursusi, mida iseseisvalt läbin.

Täiskasvanuhariduse uute suundadega hoian ennast kursis läbi koolituste ja osalemise kaudu täiskasvanuhariduse võrgustikes. Viimasteks tegevusteks selles vallas oli osalemine Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi andragoogika koolitusel "Täiskasvanud õppija kaasamine õppimisse", mis andis palju kasulikke praktilisi nõuandeid täiskasvanute koolituste huvitavamaks muutmiseks ka praegusel ajal, kui sageli tuleb läbi viia veebikoolitusi.  Liitumine Läänemaa Täiskasvanute koolitajate ühendusega toob meid samas valdkonnas tegutsevaid erinevaid koolitajaid kokku kord kuus ning oma kohtumistel õpime me tundma erinevaid uusi metoodikaid (nt kovisooni kasutamine) ja arendame oma üldist silmaringi täiskasvanuhariduses.

Uute suundadega Euroopa täiskasvanuhariduses tutvusin Erasmus+ K204 “Adult Education – it’s Never too Late to Learn” projekti raames 2018 – 2020. Olin ise projekti idee algatajaks ja taotluse koostajaks. Meie projekt sisaldas erinevate täiskasvanuhariduse suundade põhjalikumat tutvumist viies riigis - Itaalia, Kreeka, Holland, Horvaatia ja Eesti. Osalesin kõigil projekti kohtumistel ja sain palju uusi ideid, mida rakendada täiskasvanuhariduses oma töös.

See kõik on süvendanud minu huvi andragoogika vastu. Avastan aina uusi raamatuid, veebilehti, organisatsioonide tegevusi, millega soovin end kurssi viia. Uurin erinevaid kursuseid ja võimalusel ka osalen (sõltuvalt raha- ja ajaressursist). Vaatan televisoonist haridus- ja mäluteemalisi saateid. Jälgin Haridus- ja teadusministeeriumi, Andrase, EASi, kohalike omavalitsuste tegevust täiskasvanuhariduse valdkonnas.

bottom of page